Projecte instal·lació plaques fotovoltaiques per autoconsum can Lleal a Olives