Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 556 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 182 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 172 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11044 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10738 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9971 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9829 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública del projecte per a l'ampliació d'una explotació porcina
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8816 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8457 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2017 Bop: 185-0 Edicte: 7943 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'un projecte