Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10527 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10502 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'exposició pública d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9989 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9776 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9536 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9427 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública d'unes memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8699 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8459 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública referent a la desafectació d'un camí, per variació de traçat, a Vilafreser
Exercici: 2018 Bop: 178-0 Edicte: 7937 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte referent a la contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7287 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte