Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7287 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7231 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7145 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6796 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6144 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5939 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5408 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5405 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5358 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4827 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2017