Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5408 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5405 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5358 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4827 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4778 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4491 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3227 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3167 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2841 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 66-0 Edicte: 2820 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud del canvi d'ús d'un magatzem agrícola