Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3227 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3167 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2841 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 66-0 Edicte: 2820 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud del canvi d'ús d'un magatzem agrícola
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2389 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2385 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada i d'un projecte executiu
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 556 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 182 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 172 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11044 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017