Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2612 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2476 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i d'altres instal·lacions municipals
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 920 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 309 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'unes memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 277 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de menjador escolar
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 157 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10824 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10527 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10502 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'exposició pública d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9989 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública d'un projecte