ATORGAMENT SUBVENCIÓ PROGRAMA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019