Avantprojecte de legalització d’edificacions a l’explotació ramadera de vaques de llet SAT SANT MER a Sant Esteve de Guialbes