Exposició al públic “Document únic de protecció civil (DUPROCIM)”