Exposició pública projecte: REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ MAS ROS OLLERS