MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT GENERAL VILADEMULS. SÒL URBÀ I SÒL NO URBANITZABLE. MODIFICACIÓ NÚM. 1, SANT ESTEVE DE GUIALBES I GALLINERS.