PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL VEÏNAT DE LA TORRE