PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ TALLER MECÀNIC A VILAFRESER