Projecte de construcció d’una nau per tres boxes per cavalls i legalització edificacions Mas Teixó Vilafreser