Text refós del Pla Especial de Millora urbana d’usos de Sant Esteve de Guialbes

Pots trobar la informació a aquesta notícia: