2018

CONVOCATÒRIA PLE

 

ACTES PLE

ACTA VUIT DE GENER DE 2018 AC080118

ACTA DINOU DE FEBRER DE 2018 AC190218

 

 

ACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA DE VUIT DE GENER DE 2018 AC080118

ACTA DE VINT-I-DOS DE GENER DE 2018 AC220118

ACTA DOTZE DE FEBRER DE 2018 AC120218

ACTA VINT-I-SIS DE FEBRER DE 2018 AC260218

ACTA DOTZE DE MARÇ DE 2018 AC120318

ACTA VINT-I-SIS DE MARÇ DE 2018 AC260318

ACTA NOU D’ABRIL DE 2018 AC090418

ACTA VINT-I-QUATRE D’ABRIL DE 2018 AC240418

ACTA CATORZE DE MAIG DE 2018 AC140518

ACTA VINT-I-VUIT DE MAIG DE 2018 AC280518