Edictes

Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5215 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5182 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5037 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de legalització d'un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4670 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d'acollida matinal d'infants
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4623 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3635 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 72-0 Edicte: 2842 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació provisional d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 48-0 Edicte: 1879 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1099 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 281 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit