Edictes

Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6321 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte obres
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6105 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6098 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6093 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de menjador escolar
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5845 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5799 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei municipal de llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5198 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'estudi de viabilitat de la concessió del servei de llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4573 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4572 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial d'un projecte obres
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4056 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial d'un projecte d'obres