Edictes

Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7882 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei municipal de llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7308 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6525 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de conveni i acceptació de la delegació de competències i prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit, Serinyà i Vilademuls
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6450 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei municipal de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6188 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5736 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5363 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5301 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4643 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4182 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'estabilització d'acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública