Edictes

Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7793 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 03/2021 i 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7785 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7770 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Vilademuls (HUT)
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7715 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7068 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6718 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6321 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte obres
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6105 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6098 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6093 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de menjador escolar