Edictes

Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8577 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8362 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 05/2020 i 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8353 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial del Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8317 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7258 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació del conveni i acceptació de la delegació de competències en matèria de sanejament d'aigües en alta del municipi de Vilademuls a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2020 Bop: 181-0 Edicte: 6532 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilademuls a la zona de Sant Esteve de Guialbes i Galliners
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6494 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Suspensió potestativa d'atorgament de llicències relacionades amb els usos corresponents a les activitats d'habitatges d'ús turístic (HUTS)
Exercici: 2020 Bop: 174-0 Edicte: 6334 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6240 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4711 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020