Edictes

Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 818 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la modificació de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres en el TM de Vilademuls (Exp. 2021/6257)
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 552 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 297 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 2-0 Edicte: 11899 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública del Text refós del Pla Especial de millora urbana d'usos de Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12012 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12009 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Modificació de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres en el TM de Vilademuls (Exp. 2021/6257)
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11499 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11371 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9876 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial del projecte d'obres Passallís sobre el riu Fluvià. Els Orfes
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9855 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023