Edictes

Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2799 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació provisional del Pla Director del servei municipal d'abastament d'aigua al municipi de Vilademuls
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1786 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte executiu
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1741 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació incial d'un pla especial urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10266 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10140 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'exposició pública del Pla de millora urbana d'usos de Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10138 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10136 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública del pressupost general per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8694 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5983 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local