Edictes

Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9760 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9563 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la modificació núm. 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilademuls
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9557 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Oferta pública d'ocupació per a l'any 2021-Estabilització
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8835 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8829 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8825 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8720 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8692 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2021 i 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8252 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8174 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Vilademuls (Exp. 2021/6257)