Edictes

Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5983 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5834 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5559 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte referent a nomenament de tinents d'alcalde i delegació de competències a regidors
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5554 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3889 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud del projecte de canvi parcial d'activitat i ampliació d'una explotació
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3547 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de la legalització d'ampliació i ús d'un habitatge
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3416 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'avantprojecte de legalització d'edificacions a una explotació ramadera
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2612 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2476 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i d'altres instal·lacions municipals