Edictes

Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 712 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2020
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 644 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 258 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 45 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua potable de Vilademuls
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10100 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2020
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10098 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10095 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9501 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 05/2020 i 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8577 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8362 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 05/2020 i 06/2020