Edictes

Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3889 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud del projecte de canvi parcial d'activitat i ampliació d'una explotació
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3547 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de la legalització d'ampliació i ús d'un habitatge
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3416 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'avantprojecte de legalització d'edificacions a una explotació ramadera
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2612 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2476 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i d'altres instal·lacions municipals
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 920 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 309 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva d'unes memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 277 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de menjador escolar
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 157 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019